Internasjonalt

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system, danskene har skjønt potensiale. Både Lisboa og Moskva og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.

Svelvik hadde sin første Frivilligbørs i 2014. Der ble det inngått 55 samarbeidsavtaler!

I Norge var det Bærum som var først ute, og holdt Norges første Frivilligbørs i 2008.