Avtaler Frivilligbørs 2018

Avtalepartner 1Avtalepartner 2Beskrivelse av avtalen
FOLKEBEVEGELSEN Marienlyst HODUtlån av lokalerFrivillig engasjement 
Stiftelsen Blå Kors DrammenKreftforeningenForedrag  mot hjelp til bøssebæring
Drammen Røde KorsTilrettelagt Fritid 2 Førstehjelpskurs a 2 timer i løpet av 2019
IntroduksjonssenteretFrelsesarmeenSamtale og aktivitetsgruppe for flerkulturelle menn
Konnerud HODG60 Ungdomskulturhusipad kurs – ledermøter
InterkulturPsykisk helse- og rusarbeid Samarbeid om IPAD/data- kurs for nybegynnere
Kjøsterud skoleRedd BarnaBytter foredrag med frivillige innsasts til for barn
Hamborgstrøm HODRedd BarnaLån av lokaler – trivselssarr
DrammensbiblioteketHÅPVi møtes for å avtale nærmere samarbeid, møterom, arrangement
FrelsesarmeenHamborgstrøm HODSangstund
G60 UngdomskulturhusMarienlyst HODIpad undervisning.
Bragernes kirkeDahle PhotographyBruk av lokale/ fotografering til ønsket tema
Internasjonale DrammenInterkulturSamarbeid om kulturopplevelser i kompetanse utveksling, kurs, foredrag, praksis, møteplass
Hamborgstrøm HODFrelsesarmeen Bidra til julegrytevakter
G60 UngdomskulturhusLandsforeningen mot fordøyelsesykdommerlokaler og underholdning. mentor/foredrag.
Psykisk helse- og rusarbeid Losjeplassen HODUnderholdning av sanggruppa fra Energihuset
Losjeplassen HODPsykisk helse- og rusarbeid Utlån av galleriplass
Psykisk helse- og rusarbeid Åskollen HODUtstilling i lokalene til Åskollen HOD
Funksjonshemmedes FellesorganisasjonTilrettelagt Fritid Møte for å se på kompetanse av støttekontakter
Losjeplassen HODPsykisk helse- og rusarbeid Utlån av møterom
KreftforeningenGulskogen skoleElevene bidrar til Krafttak mot kreft 2019
Psykisk helse- og rusarbeid Brobygger Alliansen AsSamarbeid om turgruppe
Seniornett DrammenKonnerud HODDatahjelp til eldre 
Redd BarnaDrammen Røde KorsRedd barna Drammen får låne lokaler og bidrar med frivillighet eller foredrag om sosial kontroll.
Gulskogen skoleMental Helse BuskerudSnakke om psykisk helse på skolen
KreftforeningenÅssiden KFUK-KFUM SpeidereBøssebæring på Åssiden mot foredrag for Kreftforeningen
Drammen & Omegn BekhterevforeningÅskollen HODTrim, utlån av lokaler, instruktør
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSPsykisk helse og rusarbeidkurs i kildesortering for brukere 
Seniornett DrammenGlitre EnergiBistå ved \’data-hjelp\’ på Drammensbiblioteket en til to ganger i måneden
Barnas Stasjon, Blå KorsSkattkammeretAvtale om å arrangere skidag
Stiftelsen Blå Kors DrammenFjell kirke Praksisplasser mot frivillighet, samtaler med prest
DrammensbiblioteketIntroduksjonssenteretvidere samarbeid/eventyrstund på andre språk
Gulskogen skolebibliotekBarnas Stasjon, Blå KorsBytte/lån av lokaler. Rekrutterer familier og barn til Gulskogen
Seniornett DrammenG60 Ungdomskulturhusdatahjelp fra ungdom til seniorer 
Drammen helsehusHÅPMotivere eldre
Gulskogen skoleFrelsesarmeenElever stiller som grytevakt for FA i desember
G60 UngdomskulturhusRenovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSIntensjonsavtale om brukte møbler
FrelsesarmeenAkademiet Ypsilonviderføre leksehjelps avtalen.
Drammen Røde KorsLosjeplassen HODSommerjobber ungdom 15-17 år
Synsenteret DrammenÅskollen HODForedrag om syn og øyehelse for eldre, lån av lokaler
FrelsesarmeenKonnerud HODSangstund/underholdning
Drammen Røde KorsLosjeplassen HODFørstehjelpskurs
DrammensbiblioteketInternasjonale DrammenMøte for å diskutere samarbeid
Hamborgstrøm HODForandringshuset Drammensamtale stund.
Kjøsterud skoleMental Helse BuskerudForedrag til skolen i faget LFL om psykisk helse
Stiftelsen Blå Kors DrammenPsykisk helse- og rusarbeid Tidgivere til brukere av Energihuset og Erik Olsens gate
IntroduksjonssenteretBragernes kirkeSpråkpraksisplass i menighetens faste aktiviteter
Glitre EnergiG60 UngdomskulturhusForedrag fra Glitre Energi til Ung leder
Gulskogen skoleG60 Ungdomskulturhuslys og lyd til festivalen
Åssiden skoleBacheparken barnehageLese og leke stunder
FrelsesarmeenDahle PhotographyFotografering for lavinntektsfamilier
Brobygger Alliansen AsFunksjonshemmedes Fellesorganisasjontemamøte psykisk helse
Psykisk helse- og rusarbeid Kreftforeningentemakafe
Psykisk helse- og rusarbeid Hamborgstrøm HODStressmestringskurs for ansatte
SANE Norge, forening for PANS/PANDASAutismeforening BuskerudFå til foredrag i autismeforeningens lokaler om autisme og PANS/PANDAS
Psykisk helse- og rusarbeid KreftforeningenLokale til treffpunkt barn 6-16 år
Landsforeningen mot fordøyelsesykdommerLosjeplassen HODhusromforedrag og diverse hjelp
Synsenteret DrammenKreftforeningenTemamøte om syn under kreftbehandling
Barnas Stasjon, Blå KorsDrammen Røde Korsførstehjelpskurs for ansatte
Redd BarnaG60 Ungdomskulturhusforedrag og bidrag med frivillige. 
Psykisk helse- og rusarbeid InterkulturUnderholdning fra sanggruppa Energihuset
G60 UngdomskulturhusDrammen helsehusBidra med dans, musikk, sang og kunst på Drammen Helsehus
SkattkammeretRenovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSGjenbruk av sportsutstyr ++++
DrammensbiblioteketSkattkammeretInformere om tilbud på bibliotekets språk-kafe
Gulskogen skoleDrammen Røde Korsleksehjelp
Seniornett DrammenKjøsterud skoledatabistand fra ungdom 
DrammensbiblioteketKreftforeningenLokaler i forbindelse med \»krafttak\» mot kreft
Drammen Røde KorsGulskogen skoleFørstehjelpskurs
Sisterhood, Drammen SanitetsforeningIntroduksjonssenteretDeltakere til svømmekurs, invitasjon til \»Møteplassen\» på Introsenteret, \»Språkvenn\»- invitasjon
SANE Norge, forening for PANS/PANDASMental Helse Buskerudbytting av foredrag
Dataservice Andre SveenSynsenteret DrammenDataservice lage en reklamefilm, mot å få lov å bruke den i markedsføring av egen selskap
Stiftelsen Blå Kors DrammenKonnerud HODKonnerud HOD tilbyr praksisplass
G60 UngdomskulturhusHÅPHjelper til med å markedsføre
Losjeplassen HODAkademiet YpsilonIPAD kurs for eldre
Åskollen HODInternasjonale DrammenFrivillige aktiviteter for eldre/arbeids og språkpraksisplasser/leksetid
Drammen Røde KorsFrelsesarmeenFørstehjelpskurs for inntil 20 deltakere a 3 timer
Gulskogen skolebibliotekInterkulturKulturarrangementer for barn og unge
Tilrettelagt Fritid IntroduksjonssenteretKomme til introduksjonssenteret for å fortelle om det å være støttekontakt
Sisterhood, Drammen SanitetsforeningForandringshuset DrammenFelles innsats for jenter i Drammen
Akademiet YpsilonSeniornett DrammenOpplæring i bruk av Iphone/IPAD
Synsenteret DrammenBarnas Stasjon, Blå Korstilbyr 10 stk synsprøver på barn 
Åssiden skoleIntroduksjonssenteretVi skal utveksle kunnskap håndarbeid og språk
Dahle PhotographyKreftforeningenFoto i bytte for lokaler
Åskollen HODGjenbrukt luxery  låne lokale – fri deltagelse.
Konnerud HODPsykisk helse- og rusarbeid fri utlån av bocciabane på Konnerud 
Åssiden KFUK-KFUM SpeidereStrømsgodset IFLeie speiderhytte og minibuss, skolebesøk, promotering og aktivitet.
Fjell kirke G60 UngdomskulturhusBidrag på småbarnssang i kirken
Drammen idrettsrådG60 UngdomskulturhusKontakt i forhold til film/foto
G60 UngdomskulturhusSisterhood, Drammen SanitetsforeningG60 tilbyr lokaler og coaching
Bragernes kirkeInterkulturKonserter i Bragernes kirke
Psykisk helse- og rusarbeid Drammen MaleklubbSamarbeid malekurs med Energihuset og Drammen maleklubb
KreftforeningenAkademiet YpsilonAksjonskomite til \»Krafttak mot kreft\»
FrelsesarmeenBarnas Stasjon, Blå KorsSamarbeid og erfaringsutveksling om levekårs-utsatte familier
Åssiden skoleDrammen Røde KorsFørstehelpskurs a ca. 15 timer per gruppe a 15 til 25 stykker
Psykisk helse- og rusarbeid G60 UngdomskulturhusKurs i tegn og symptomer (rus)
Psykisk helse- og rusarbeid G60 UngdomskulturhusKurs i stressmestring for Ung leder
Drammen Røde KorsG60 UngdomskulturhusUng leder kurs i bytte mot leksehjelp
Gulskogen skoleBacheparken barnehageLese og lekeressurs  i barnehagen
Gulskogen skoleHÅPGulskogen skole skal hjelpe Håp med markedsføring og Håp skal hjelpe Gulskogen skole med motivasjon og karriereveiledning 
Drammen helsehusGulskogen skoleKommunikasjon og hjelp til/med servering av kaffe, saft og vafler
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSPsykisk helse- og rusarbeid Rytmeinstrumenter til PHR når det kommer inn hos RfD
Psykisk helse- og rusarbeid Tilrettelagt Fritid Stressmestringskurs til brukere og medarbeidere
DrammensbiblioteketG60 Ungdomskulturhustrivselsvakter/fokusgruppe for ny ung.avd
Konnerud HODSynsenteret DrammenForedrag om syn og øyehelse
Hamborgstrøm HODG60 UngdomskulturhusLesevenn/ besøksvenn
Åskollen HODDahle PhotographyUtstilling av bilder i cafe lokaler. Dahle photography vil som motytelse fotografere ønsket tema/portrett e.l. til Åskollen HOD
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSJoud BarnetjenesteInfo om ombruksordningen på gjenbruksstasjonene
FrelsesarmeenÅskollen HODSangstund/ underholdning
Akademiet YpsilonDrammen helsehusEtablere forskjellige aktivitetsgrupper 
Drammen idrettsrådFrelsesarmeenSamarbeid/kompetansedeling 
Strømsgodset IFKulturverksted AkantusAktiviteter på Union Scene, kulturutflukter for barn, promotering av utstillinger
Drammen Røde KorsRenovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSHjelp til sommerjobb for ungdom 
Landsforeningen mot fordøyelsesykdommerÅskollen HODundervisning i forhold til mestring for kronisk syke.
Drammen idrettsrådFrelsesarmeenFormidle behov for grytevakter
Psykisk helse- og rusarbeid Konnerud HODBesøk av \’energikort\’ på Konnerud HOD
Funksjonshemmedes FellesorganisasjonÅskollen HODundervisning ulike diagnosegrupper
Joud BarnetjenesteFjell kirke Samarbeide om byttefest
Mental Helse BuskerudPsykisk helse- og rusarbeid Informere om Mental helse på Energihuset
Stiftelsen Blå Kors DrammenIntroduksjonssenteretDeltakere fra Introduksjonssenteret som frivillige i Steg for steg. Delta på frivillig kick-off
Bragernes kirkeTilrettelagt Fritid Bytte av foredrag
DrammensbiblioteketFrelsesarmeenutlån av møtelokaler 
Drammen SjømannsforeningTilrettelagt Fritid foredrag om maritim vinkling
Losjeplassen HODBrobygger Alliansen AsForedrag/ lån av lokaler
Gulskogen skoleSisterhood, Drammen SanitetsforeningSamarbeid om jentegruppe 7. trinn – Intensjonsavtale
Drammen helsehusÅssiden KFUK-KFUM SpeidereTilbyr å gå tur med de eldre/ ut på tur, aldri sur!
G60 UngdomskulturhusDrammen Røde KorsFørstehjelpkyndige til Ellevill 2019
KreftforeningenMental Helse BuskerudForedrag om \»psykisk helse\» på TemaKafe i Drammen
Psykisk helse- og rusarbeid Frelsesarmeen2×1 time vakt ved julgryta
SANE Norge, forening for PANS/PANDASDrammensbiblioteketintensjonsavtale om lån av møterom
Seniornett DrammenÅssiden skoleDatahjelp til eldre
Drammen Røde KorsVoice of TunguliBistand til å vurdere hjelp for å hjelpe folk i nød i sør- sudan 
Drammen Røde KorsAkademiet YpsilonLeksehjelp i bytte mot barneaktiviteter
Drammen Røde KorsAkademiet YpsilonUtveksling av kurs; førstehjelp og frivillighet,
Drammen Røde KorsLandsforeningen mot fordøyelsesykdommerførstehjelpskurs 
Åssiden skoleDahle PhotographyDahle photgraphy vil tilby Åssiden skole 4 timer fotoopplæring. Åssiden skole vil som mottytelse være modeller for en fotoshoot
Internasjonale DrammenGjenbrukt luxery  Møte om samarbeid
Akademiet YpsilonInterkulturFrivillige til arrangement i bytte mot kulturopplevelse
G60 UngdomskulturhusStrømsgodset IFStrømsgodset tilbyr yoga for ungdom hos G60 (dansehallen)
InterkulturDrammen helsehusMatopplevelser
IntroduksjonssenteretHome-Start Familekontakten Drammenbesøk sv hs. til introduksjonssenteret
Forandringshuset DrammenFrelsesarmeenForandringshuset tilbyr lekelørdag til barnefamilier fra omsorgssenteret. Ønske om videre samarbeid om flerkulturelt arbeid.
SANE Norge, forening for PANS/PANDASG60 Ungdomskulturhuslåne lokaler, samarbeid om aktiviteter for barn/unge
Gulskogen skoleIntroduksjonssenteretvenn og samtale partnere.