Avtalepartner 1 Avtalepartner 2 Beskrivelse av avtalen
FOLKEBEVEGELSEN  Marienlyst HOD Utlån av lokalerFrivillig engasjement 
Stiftelsen Blå Kors Drammen Kreftforeningen Foredrag  mot hjelp til bøssebæring
Drammen Røde Kors Tilrettelagt Fritid  2 Førstehjelpskurs a 2 timer i løpet av 2019
Introduksjonssenteret Frelsesarmeen Samtale og aktivitetsgruppe for flerkulturelle menn
Konnerud HOD G60 Ungdomskulturhus ipad kurs – ledermøter
Interkultur Psykisk helse- og rusarbeid  Samarbeid om IPAD/data- kurs for nybegynnere
Kjøsterud skole Redd Barna Bytter foredrag med frivillige innsasts til for barn
Hamborgstrøm HOD Redd Barna Lån av lokaler – trivselssarr
Drammensbiblioteket HÅP Vi møtes for å avtale nærmere samarbeid, møterom, arrangement
Frelsesarmeen Hamborgstrøm HOD Sangstund
G60 Ungdomskulturhus Marienlyst HOD Ipad undervisning.
Bragernes kirke Dahle Photography Bruk av lokale/ fotografering til ønsket tema
Internasjonale Drammen Interkultur Samarbeid om kulturopplevelser i kompetanse utveksling, kurs, foredrag, praksis, møteplass
Hamborgstrøm HOD Frelsesarmeen  Bidra til julegrytevakter
G60 Ungdomskulturhus Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer lokaler og underholdning. mentor/foredrag.
Psykisk helse- og rusarbeid  Losjeplassen HOD Underholdning av sanggruppa fra Energihuset
Losjeplassen HOD Psykisk helse- og rusarbeid  Utlån av galleriplass
Psykisk helse- og rusarbeid  Åskollen HOD Utstilling i lokalene til Åskollen HOD
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Tilrettelagt Fritid  Møte for å se på kompetanse av støttekontakter
Losjeplassen HOD Psykisk helse- og rusarbeid  Utlån av møterom
Kreftforeningen Gulskogen skole Elevene bidrar til Krafttak mot kreft 2019
Psykisk helse- og rusarbeid  Brobygger Alliansen As Samarbeid om turgruppe
Seniornett Drammen Konnerud HOD Datahjelp til eldre 
Redd Barna Drammen Røde Kors Redd barna Drammen får låne lokaler og bidrar med frivillighet eller foredrag om sosial kontroll.
Gulskogen skole Mental Helse Buskerud Snakke om psykisk helse på skolen
Kreftforeningen Åssiden KFUK-KFUM Speidere Bøssebæring på Åssiden mot foredrag for Kreftforeningen
Drammen & Omegn Bekhterevforening Åskollen HOD Trim, utlån av lokaler, instruktør
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Psykisk helse og rusarbeid kurs i kildesortering for brukere 
Seniornett Drammen Glitre Energi Bistå ved \’data-hjelp\’ på Drammensbiblioteket en til to ganger i måneden
Barnas Stasjon, Blå Kors Skattkammeret Avtale om å arrangere skidag
Stiftelsen Blå Kors Drammen Fjell kirke  Praksisplasser mot frivillighet, samtaler med prest
Drammensbiblioteket Introduksjonssenteret videre samarbeid/eventyrstund på andre språk
Gulskogen skolebibliotek Barnas Stasjon, Blå Kors Bytte/lån av lokaler. Rekrutterer familier og barn til Gulskogen
Seniornett Drammen G60 Ungdomskulturhus datahjelp fra ungdom til seniorer 
Drammen helsehus HÅP Motivere eldre
Gulskogen skole Frelsesarmeen Elever stiller som grytevakt for FA i desember
G60 Ungdomskulturhus Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Intensjonsavtale om brukte møbler
Frelsesarmeen Akademiet Ypsilon viderføre leksehjelps avtalen.
Drammen Røde Kors Losjeplassen HOD Sommerjobber ungdom 15-17 år
Synsenteret Drammen Åskollen HOD Foredrag om syn og øyehelse for eldre, lån av lokaler
Frelsesarmeen Konnerud HOD Sangstund/underholdning
Drammen Røde Kors Losjeplassen HOD Førstehjelpskurs
Drammensbiblioteket Internasjonale Drammen Møte for å diskutere samarbeid
Hamborgstrøm HOD Forandringshuset Drammen samtale stund.
Kjøsterud skole Mental Helse Buskerud Foredrag til skolen i faget LFL om psykisk helse
Stiftelsen Blå Kors Drammen Psykisk helse- og rusarbeid  Tidgivere til brukere av Energihuset og Erik Olsens gate
Introduksjonssenteret Bragernes kirke Språkpraksisplass i menighetens faste aktiviteter
Glitre Energi G60 Ungdomskulturhus Foredrag fra Glitre Energi til Ung leder
Gulskogen skole G60 Ungdomskulturhus lys og lyd til festivalen
Åssiden skole Bacheparken barnehage Lese og leke stunder
Frelsesarmeen Dahle Photography Fotografering for lavinntektsfamilier
Brobygger Alliansen As Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon temamøte psykisk helse
Psykisk helse- og rusarbeid  Kreftforeningen temakafe
Psykisk helse- og rusarbeid  Hamborgstrøm HOD Stressmestringskurs for ansatte
SANE Norge, forening for PANS/PANDAS Autismeforening Buskerud Få til foredrag i autismeforeningens lokaler om autisme og PANS/PANDAS
Psykisk helse- og rusarbeid  Kreftforeningen Lokale til treffpunkt barn 6-16 år
Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer Losjeplassen HOD husromforedrag og diverse hjelp
Synsenteret Drammen Kreftforeningen Temamøte om syn under kreftbehandling
Barnas Stasjon, Blå Kors Drammen Røde Kors førstehjelpskurs for ansatte
Redd Barna G60 Ungdomskulturhus foredrag og bidrag med frivillige. 
Psykisk helse- og rusarbeid  Interkultur Underholdning fra sanggruppa Energihuset
G60 Ungdomskulturhus Drammen helsehus Bidra med dans, musikk, sang og kunst på Drammen Helsehus
Skattkammeret Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Gjenbruk av sportsutstyr ++++
Drammensbiblioteket Skattkammeret Informere om tilbud på bibliotekets språk-kafe
Gulskogen skole Drammen Røde Kors leksehjelp
Seniornett Drammen Kjøsterud skole databistand fra ungdom 
Drammensbiblioteket Kreftforeningen Lokaler i forbindelse med \”krafttak\” mot kreft
Drammen Røde Kors Gulskogen skole Førstehjelpskurs
Sisterhood, Drammen Sanitetsforening Introduksjonssenteret Deltakere til svømmekurs, invitasjon til \”Møteplassen\” på Introsenteret, \”Språkvenn\”- invitasjon
SANE Norge, forening for PANS/PANDAS Mental Helse Buskerud bytting av foredrag
Dataservice Andre Sveen Synsenteret Drammen Dataservice lage en reklamefilm, mot å få lov å bruke den i markedsføring av egen selskap
Stiftelsen Blå Kors Drammen Konnerud HOD Konnerud HOD tilbyr praksisplass
G60 Ungdomskulturhus HÅP Hjelper til med å markedsføre
Losjeplassen HOD Akademiet Ypsilon IPAD kurs for eldre
Åskollen HOD Internasjonale Drammen Frivillige aktiviteter for eldre/arbeids og språkpraksisplasser/leksetid
Drammen Røde Kors Frelsesarmeen Førstehjelpskurs for inntil 20 deltakere a 3 timer
Gulskogen skolebibliotek Interkultur Kulturarrangementer for barn og unge
Tilrettelagt Fritid  Introduksjonssenteret Komme til introduksjonssenteret for å fortelle om det å være støttekontakt
Sisterhood, Drammen Sanitetsforening Forandringshuset Drammen Felles innsats for jenter i Drammen
Akademiet Ypsilon Seniornett Drammen Opplæring i bruk av Iphone/IPAD
Synsenteret Drammen Barnas Stasjon, Blå Kors tilbyr 10 stk synsprøver på barn 
Åssiden skole Introduksjonssenteret Vi skal utveksle kunnskap håndarbeid og språk
Dahle Photography Kreftforeningen Foto i bytte for lokaler
Åskollen HOD Gjenbrukt luxery   låne lokale – fri deltagelse.
Konnerud HOD Psykisk helse- og rusarbeid  fri utlån av bocciabane på Konnerud 
Åssiden KFUK-KFUM Speidere Strømsgodset IF Leie speiderhytte og minibuss, skolebesøk, promotering og aktivitet.
Fjell kirke  G60 Ungdomskulturhus Bidrag på småbarnssang i kirken
Drammen idrettsråd G60 Ungdomskulturhus Kontakt i forhold til film/foto
G60 Ungdomskulturhus Sisterhood, Drammen Sanitetsforening G60 tilbyr lokaler og coaching
Bragernes kirke Interkultur Konserter i Bragernes kirke
Psykisk helse- og rusarbeid  Drammen Maleklubb Samarbeid malekurs med Energihuset og Drammen maleklubb
Kreftforeningen Akademiet Ypsilon Aksjonskomite til \”Krafttak mot kreft\”
Frelsesarmeen Barnas Stasjon, Blå Kors Samarbeid og erfaringsutveksling om levekårs-utsatte familier
Åssiden skole Drammen Røde Kors Førstehelpskurs a ca. 15 timer per gruppe a 15 til 25 stykker
Psykisk helse- og rusarbeid  G60 Ungdomskulturhus Kurs i tegn og symptomer (rus)
Psykisk helse- og rusarbeid  G60 Ungdomskulturhus Kurs i stressmestring for Ung leder
Drammen Røde Kors G60 Ungdomskulturhus Ung leder kurs i bytte mot leksehjelp
Gulskogen skole Bacheparken barnehage Lese og lekeressurs  i barnehagen
Gulskogen skole HÅP Gulskogen skole skal hjelpe Håp med markedsføring og Håp skal hjelpe Gulskogen skole med motivasjon og karriereveiledning 
Drammen helsehus Gulskogen skole Kommunikasjon og hjelp til/med servering av kaffe, saft og vafler
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Psykisk helse- og rusarbeid  Rytmeinstrumenter til PHR når det kommer inn hos RfD
Psykisk helse- og rusarbeid  Tilrettelagt Fritid  Stressmestringskurs til brukere og medarbeidere
Drammensbiblioteket G60 Ungdomskulturhus trivselsvakter/fokusgruppe for ny ung.avd
Konnerud HOD Synsenteret Drammen Foredrag om syn og øyehelse
Hamborgstrøm HOD G60 Ungdomskulturhus Lesevenn/ besøksvenn
Åskollen HOD Dahle Photography Utstilling av bilder i cafe lokaler. Dahle photography vil som motytelse fotografere ønsket tema/portrett e.l. til Åskollen HOD
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Joud Barnetjeneste Info om ombruksordningen på gjenbruksstasjonene
Frelsesarmeen Åskollen HOD Sangstund/ underholdning
Akademiet Ypsilon Drammen helsehus Etablere forskjellige aktivitetsgrupper 
Drammen idrettsråd Frelsesarmeen Samarbeid/kompetansedeling 
Strømsgodset IF Kulturverksted Akantus Aktiviteter på Union Scene, kulturutflukter for barn, promotering av utstillinger
Drammen Røde Kors Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Hjelp til sommerjobb for ungdom 
Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer Åskollen HOD undervisning i forhold til mestring for kronisk syke.
Drammen idrettsråd Frelsesarmeen Formidle behov for grytevakter
Psykisk helse- og rusarbeid  Konnerud HOD Besøk av \’energikort\’ på Konnerud HOD
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Åskollen HOD undervisning ulike diagnosegrupper
Joud Barnetjeneste Fjell kirke  Samarbeide om byttefest
Mental Helse Buskerud Psykisk helse- og rusarbeid  Informere om Mental helse på Energihuset
Stiftelsen Blå Kors Drammen Introduksjonssenteret Deltakere fra Introduksjonssenteret som frivillige i Steg for steg. Delta på frivillig kick-off
Bragernes kirke Tilrettelagt Fritid  Bytte av foredrag
Drammensbiblioteket Frelsesarmeen utlån av møtelokaler 
Drammen Sjømannsforening Tilrettelagt Fritid  foredrag om maritim vinkling
Losjeplassen HOD Brobygger Alliansen As Foredrag/ lån av lokaler
Gulskogen skole Sisterhood, Drammen Sanitetsforening Samarbeid om jentegruppe 7. trinn – Intensjonsavtale
Drammen helsehus Åssiden KFUK-KFUM Speidere Tilbyr å gå tur med de eldre/ ut på tur, aldri sur!
G60 Ungdomskulturhus Drammen Røde Kors Førstehjelpkyndige til Ellevill 2019
Kreftforeningen Mental Helse Buskerud Foredrag om \”psykisk helse\” på TemaKafe i Drammen
Psykisk helse- og rusarbeid  Frelsesarmeen 2×1 time vakt ved julgryta
SANE Norge, forening for PANS/PANDAS Drammensbiblioteket intensjonsavtale om lån av møterom
Seniornett Drammen Åssiden skole Datahjelp til eldre
Drammen Røde Kors Voice of Tunguli Bistand til å vurdere hjelp for å hjelpe folk i nød i sør- sudan 
Drammen Røde Kors Akademiet Ypsilon Leksehjelp i bytte mot barneaktiviteter
Drammen Røde Kors Akademiet Ypsilon Utveksling av kurs; førstehjelp og frivillighet,
Drammen Røde Kors Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer førstehjelpskurs 
Åssiden skole Dahle Photography Dahle photgraphy vil tilby Åssiden skole 4 timer fotoopplæring. Åssiden skole vil som mottytelse være modeller for en fotoshoot
Internasjonale Drammen Gjenbrukt luxery   Møte om samarbeid
Akademiet Ypsilon Interkultur Frivillige til arrangement i bytte mot kulturopplevelse
G60 Ungdomskulturhus Strømsgodset IF Strømsgodset tilbyr yoga for ungdom hos G60 (dansehallen)
Interkultur Drammen helsehus Matopplevelser
Introduksjonssenteret Home-Start Familekontakten Drammen besøk sv hs. til introduksjonssenteret
Forandringshuset Drammen Frelsesarmeen Forandringshuset tilbyr lekelørdag til barnefamilier fra omsorgssenteret. Ønske om videre samarbeid om flerkulturelt arbeid.
SANE Norge, forening for PANS/PANDAS G60 Ungdomskulturhus låne lokaler, samarbeid om aktiviteter for barn/unge
Gulskogen skole Introduksjonssenteret venn og samtale partnere.